قوانین مهر چت

1- مهر چت اصلی اینجاست از رفتن به چتروم های تقلبی و قلابی به جد اجتناب کنید

2- مهر چت پر ممبر ترین و پر بازدید ترین چت فارسی محصوب می شود

3- در مهر چت اعضای سایت را جزو خانواده خود تلقی کنید